Nasza szkoła od 31 grudnia 2015 r. przystąpiła do realizacji projektu "Praktyka zawodowa za granicą drogą do europejskiego rynku pracy".

czwartek, 21 stycznia 2016


Znamy już wyniki rekrutacji! 
Na podstawie regulaminu rekrutacji z każdego kierunku zostały wyłonione 12-osobowe grupy,
które wezmą udział w realizacji projektu. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko.
Nie tylko wyniki uzyskane po zakończeniu I klasy z przedmiotów zawodowych decydowały
o zakwalifikowaniu się, ale również test z języka niemieckiego, który był naprawdę bardzo trudny.

Gratulujemy wszystkim, którym się udało!!!

Technik Budownictwa
OZE