Nasza szkoła od 31 grudnia 2015 r. przystąpiła do realizacji projektu "Praktyka zawodowa za granicą drogą do europejskiego rynku pracy".

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Od 31.12.2015 nasza szkoła rozpoczeła realizację projektu
 „ Praktyka zawodowa za granicą, drogą do europejskiego rynku pracy”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 


W 2-letnim okresie trwania projektu (31.12.2015 – 30.12.2017) odbędą się 2 wyjazdy za granicę, do Niemiec. Instytucją partnerską, w której uczniowie naszej szkoły odbędą 2-tygodniową praktykę zawodową jest placówka oświatowa Centrum Wspierania Rzemiosła (Zentrum für Gewerbeförderung) w Götz.


Działania projektowe zaplanowane na II semestr roku szk. 2015/2016 dotyczą klas II w zawodach:

- technik budownictwa
- technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej


Przed nami REKRUTACJA!!!!