Nasza szkoła od 31 grudnia 2015 r. przystąpiła do realizacji projektu "Praktyka zawodowa za granicą drogą do europejskiego rynku pracy".

czwartek, 21 stycznia 2016


Znamy już wyniki rekrutacji! 
Na podstawie regulaminu rekrutacji z każdego kierunku zostały wyłonione 12-osobowe grupy,
które wezmą udział w realizacji projektu. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko.
Nie tylko wyniki uzyskane po zakończeniu I klasy z przedmiotów zawodowych decydowały
o zakwalifikowaniu się, ale również test z języka niemieckiego, który był naprawdę bardzo trudny.

Gratulujemy wszystkim, którym się udało!!!

Technik Budownictwa
OZE

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Od 31.12.2015 nasza szkoła rozpoczeła realizację projektu
 „ Praktyka zawodowa za granicą, drogą do europejskiego rynku pracy”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 


W 2-letnim okresie trwania projektu (31.12.2015 – 30.12.2017) odbędą się 2 wyjazdy za granicę, do Niemiec. Instytucją partnerską, w której uczniowie naszej szkoły odbędą 2-tygodniową praktykę zawodową jest placówka oświatowa Centrum Wspierania Rzemiosła (Zentrum für Gewerbeförderung) w Götz.


Działania projektowe zaplanowane na II semestr roku szk. 2015/2016 dotyczą klas II w zawodach:

- technik budownictwa
- technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej


Przed nami REKRUTACJA!!!!